Minőségpolitikánk

A MAPACK Kft. csomagoló és logisztai termékek gyártása és forgalmazása, valamint alkalmazástechnikai tanácsadás révén Magyarország egyik leginnovatívabb vállalkozása, amely a maga területén elismerést vívott ki ügyfelei körében.

Megszerzett pozíciónk megtartása, valamint a vevőink és érdekelt feleink igényeinek jobb megismerése és ezen igények magasabb szintű kielégítése érdekében a MAPACK Kft. folyamatosan törekszik tevékenységeinek továbbfejlesztésére.

Feladatunk a partnereink minél nagyobb megelégedettségének elérése, elvárásainak folyamatos figyelemmel kísérése, az igények változása alapján az általunk gyártott vagy forgalmazott termékek, illetve a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások folyamatos továbbfejlesztése, új beruházásokkal a gazdaságosság fokozása, tekintettel a környezetvédelem egyre fokozódó elvárásaira is.

Minőségpolitikánkat, melyben szervezetünk hosszú távú működésének elveit fogalmaztuk meg, valamint minőségcéljainkat rendszeresen felülvizsgáljuk és aktualizáljuk célszerűség és alkalmasság szempontjából.

A Mapack Kft. felelőssége kiterjed közvetve vagy közvetlenül azokra az üzleti partnereire, akik beszállítóként kapcsolódnak be a megbízók részére nyújtott szolgáltatások teljesítésébe. A cég minőségi politikája azt célozza meg, hogy:

  • csak olyan beszállítókkal lépünk kapcsolatba, akik a cég követelmény rendszerének, illetve a megbízók által a cég felé tolmácsolt minőségi elvárásoknak megfelelnek. Ennek érdekében a MAPACK Kft. tudatos módon fogalmazza meg a minőségi elvárásait beszállítói felé, szigorú szempontok alapján válogatja meg partnereit és a követelmények teljesítését folyamatosan, dokumentáltan ellenőrzi.

A MAPACK Kft. tevékenysége során szaktudását, technológiai ismereteit és információit is értékesíti, felhasználva hazai és nemzetközi kapcsolatait. A cég munkájában, a szolgáltatás nyújtásában fontos tényező a humán erőforrás, vagyis a munkatársak: vezetők, beosztottak és kisegítők. Éppen ezért:

  • a minőségi politika kiemelt eleme a vállalati dolgozók kiválasztása, folyamatos képzése, a munkába lépéskor betanítása, az aktuáils napi tájékoztatása, és a tervszerű továbbképzése.

A cég által teljesített szolgáltatások minőségéért viselt felelősség – a vevőkkel közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló – valamennyi munkavállaló egyéni felelősségén alapul.

A munkatársak minőség iránti elkötelezettségéért, a minőségpolitika megvalósításáért és fejlesztéséért a MAPACK Kft. vezetősége felelősséget vállal.

Gondoskodunk arról, hogy a minőségpolitikánkat a munkatársaink megismerjék, megértsék és alkalmazásával hozzájáruljanak a MAPACK Kft. sikeres működéséhez.

Környezetpolitikánk

A MAPACK Kft. fő tevékenységi köre olyan csomagolási és logisztikai termékek gyártása, illetve forgalmazása, amelyek felhasználásával Ügyfeleink anyagtakarékos, környezetkímélő technológiákat tudnak megvalósítani.

A MAPACK Kft. Vezetőségének önkéntes elhatározása, hogy Környezetközpontú irányítási rendszert vezet be, működtet és fejleszt.

A vállalati környezetpolitikánk főbb irányelvei: